Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výučba     Projekty     Publikácie          
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Biologicky rozložiteľný odpad -- minimalizácia nákladov na jeho zber, triedenie, transport a využitie. Modelový objekt -- obec.
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.201431.12.2016
2
 Ceepus - mobilita učiteľaL. TátošováCEEPUSgarant
24.10.2016
29.10.2016
3
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2019
02.04.2019
4
 Modelovanie intenzity veternej erózie pomocou veterného tunela
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2015
01.01.2015
5 Možnosti minimalizácie materiálových a energetických a vstupov do pôdy pri zvyšovaní využitia produkčného potenciálu pôd.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2005
31.12.2007
6 Multikriteriálna analýza interakcie vegetácie a kvality ovzdušia v podmienkach zmeny klímy v rôznych typoch krajinyVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
7
 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniam
Ľ. Jurík
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
aktívny riešiteľ01.06.201530.06.2019
8 Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
OP Integrovaná infraštruktúra
Vedecko-výskumný pracovník
04.03.2020
30.06.2023
9 Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovaniaVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2012
30.12.2014
10
 - Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny.
J. Streďanský
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
11VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)zástupca vedúceho projektu01.01.2011
31.12.2013
12
L. TátošováKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2020
31.12.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý