Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikačné číslo: 1528
Univerzitný e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Babóšová
Hodnotenie prevádzky ČOV
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie prevádzky ČOV Galanta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Róbert Bazsó, PhD.
Dnové sedimenty malých vodných nádrží a ich využitie
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Belianský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Beňuš
Riešenie inžinierskych sietí malej obce
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Boris Briedik
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry mesta Hlohovec
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Briedik
Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Brunel
Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Cebo
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN Báb
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Cipárová
Odkanalizovanie obce Zboj
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Červeňanská
Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Červeňanská
Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marianna Červeňanská
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Čujko
Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ferenčíková
Koncepčné nakladanie s dažďovými vodami na území obce Čierny Balog
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Fulier
Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Igor Gacko
Využitie prostriedkov GIS na evidenciu a hodnotenie vodných nádrží v povodí rieky Nitra pre potreby správy a TBD
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Gajarová
Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Pavol Gajarský
Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Gašparíková
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Gašparíková
KVALITATÍVNE ASPEKTY RETENCIE PȎDNEJ A ZRÁŽKOVEJ VODY V ÚZEMÍ
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Gazdíková
Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Gazdíková
Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Giertlová
Vypracovanie rozpočtu gravitačnej kanalizácie Komárno -Alžbetin ostrov I. etapa
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Grossová
Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Hanáková
Zhodnotenie prevádzky stokovej siete a ČOV Horné Saliby
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Sedimenty melioračných kanálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Haník
Prevádzkovo technické hodnotenie VN Oreské
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Haník
Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Holetzová
Zhodnotenie čistenia odpadových vôd v obci Hurbanova Ves
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Hollá
Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Hollá
Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádrží
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Horváth
vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Horváth
Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Hozlárová
Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Hujavý
Informačné zdroje pre hodnotenie vodohospodárskych zariadení na území obce Obyce
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Chládek
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Chmarová
Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
Vplyv technických a meteorologických faktorov na presnosť merania zrážok registračnými prístrojmi
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Jamrichová
Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Jamrichová
Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miloš Janjušević
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce v podmienkach klimatickej zmeny - sucho - povodne.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miloš Janjušević
Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juliana Justhová
Návrh vodovodov v okrese Gelnica
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Retencia a spotreba vody v poľnohospodársky využívanej krajine
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Kasalová
Čistenie odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kasalová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Kasanická
Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Kasanická
Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Korčeková
Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Korčeková
Vodohospodárske problémy Rajčianky v katastrálnom území Žilina
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Košík
Riešenie čistiarne odpadových vôd malej obce
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Košuda
Analýza povrchových a podpovrchových vôd v dielčom povodí Tovarnianskeho potoka
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Kováčová
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Katarína Krupová, PhD.
Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Kürthy
Ochrana vôd pred dusičnanmi v predpisoch EÚ a národných legislatívach, súčasný stav a výhľad
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Hodnotenie stavu a prevádzky vodárenskej nádrže Turček
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Semerovo
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: RNDr. Peter Lukáč
Možnosti následného odstraňovania fosforu z odpadových vôd po spracovaní čistiarenského kalu
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Mamrák
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Paula Melicherčíková
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Nevolný
Návrh inžinieskych sietí malej obce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Nevolný
Vodovodné siete v malej obci
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lucia Ochmanová
VPLYV PÔDNEHO PROSTREDIA A PÔDNEJ VLHKOSTI NA KONCENTRÁCIE ŽIVÍN A VYBRATÝCH PRVKOV V PÔDNOM PROFILE
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Olšáková
Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Ondrušová
Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta alebo obce
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta Galanta
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martina Pipíšková
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Režoňa
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Rusenova
Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viera Rusenova
Kvalita vôd v rieke Žitava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda voda sedimenty
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
október 2022Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Sitášová
Vypracovanie ponukového rozpočtu vodovodného zásobného potrubia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Srňanský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Jakub Srňanský
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Srňanský
TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.
Prevádzkové podmienky vybudovanej čistiarne odpadových vôd Hlohovec
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Šimon Šoka
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okrese
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Valentovič
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Valentovič
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Voleková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Voleková
Vodovod a kanalizácia obce Rumanová
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Žažová
Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Žažová
VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná