Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Výuka     
     
          
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Typ
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Zuzana Babóšová
Hodnotenie prevádzky ČOV
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie prevádzky ČOV Galanta
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Róbert Bazsó, PhD.
Dnové sedimenty malých vodných nádrží a ich využitie
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Patrik Belianský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Beňuš
Riešenie inžinierskych sietí malej obce
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Boris Briedik
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry mesta Hlohovec
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Boris Briedik
Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Martina Brunel
Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Cebo
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN Báb
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jana Cipárová
Odkanalizovanie obce Zboj
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Andrea Červeňanská
Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Andrea Červeňanská
Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Marianna Červeňanská
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Čujko
Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lucia Ferenčíková
Koncepčné nakladanie s dažďovými vodami na území obce Čierny Balog
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Stanislav Fulier
Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Igor Gacko, PhD.
Využitie prostriedkov GIS na evidenciu a hodnotenie vodných nádrží v povodí rieky Nitra pre potreby správy a TBD
září 2020
Zobrazení závěrečné práce
23.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lívia Gajarová
Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Pavol Gajarský
Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
25.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Martina Gašparíková
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martina Gašparíková
KVALITATÍVNE ASPEKTY RETENCIE PȎDNEJ A ZRÁŽKOVEJ VODY V ÚZEMÍ
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
27.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Alexandra Giertlová
Vypracovanie rozpočtu gravitačnej kanalizácie Komárno -Alžbetin ostrov I. etapa
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Mária Grossová
Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Katarína Hanáková
Zhodnotenie prevádzky stokovej siete a ČOV Horné Saliby
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Sedimenty melioračných kanálov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Miroslav Haník
Prevádzkovo technické hodnotenie VN Oreské
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Miroslav Haník
Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Richard Hanzlik
Výskum a riešenie metód analýz a modelovania y ochrannej a retenčnej funkcie vybudovaných drenážnych systémov a malých vodných nádrží na Slovensku
září 2023
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Jana Holetzová
Zhodnotenie čistenia odpadových vôd v obci Hurbanova Ves
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michaela Hollá
Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michaela Hollá
Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Slavomír Hološ
Možnosti určenia výparu z hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Milan Horváth
vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milan Horváth
Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Silvia Hozlárová
Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Lukáš Hujavý
Informačné zdroje pre hodnotenie vodohospodárskych zariadení na území obce Obyce
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Július Chládek
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Zuzana Chmarová
Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
Vplyv technických a meteorologických faktorov na presnosť merania zrážok registračnými prístrojmi
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristína Jamrichová
Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristína Jamrichová
Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Miloš Janjušević
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce v podmienkach klimatickej zmeny - sucho - povodne.
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloš Janjušević
Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Juliana Justhová
Návrh vodovodov v okrese Gelnica
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Retencia a spotreba vody v poľnohospodársky využívanej krajine
červenec 2011
Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jana Kasalová
Čistenie odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Kasalová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Natália Kasanická
Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
58.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Natália Kasanická
Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ľubica Korčeková
Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľubica Korčeková
Vodohospodárske problémy Rajčianky v katastrálnom území Žilina
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dušan Košík
Riešenie čistiarne odpadových vôd malej obce
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Košuda
Analýza povrchových a podpovrchových vôd v dielčom povodí Tovarnianskeho potoka
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce je rozpracována
BPAutor: Kristína Kováčová
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
květen 2021
Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Katarína Krupová, PhD.
Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Igor Kürthy
Ochrana vôd pred dusičnanmi v predpisoch EÚ a národných legislatívach, súčasný stav a výhľad
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Hodnotenie stavu a prevádzky vodárenskej nádrže Turček
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Semerovo
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: RNDr. Peter Lukáč
Možnosti následného odstraňovania fosforu z odpadových vôd po spracovaní čistiarenského kalu
září 2022
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce je rozpracovánaBP
Autor: Patrik Mamrák
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Paula Melicherčíková
Kvalita povrchových vôd toku Trnávka
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miroslav Nevolný
Návrh inžinieskych sietí malej obce
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
74.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Miroslav Nevolný
Vodovodné siete v malej obci
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Lucia Ochmanová
VPLYV PÔDNEHO PROSTREDIA A PÔDNEJ VLHKOSTI NA KONCENTRÁCIE ŽIVÍN A VYBRATÝCH PRVKOV V PÔDNOM PROFILE
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
76.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Zuzana Olšáková
Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Ondrušová
Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
duben 2018
Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Nikola Peknušiaková
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta alebo obce
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta Galanta
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce je nekompletníBP
Autor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Bc. Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Martina Pipíšková
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Režoňa
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Viera Rusenova
Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
květen 2016
Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viera Rusenova
Kvalita vôd v rieke Žitava
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda voda sedimenty
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
říjen 2022
Zobrazení závěrečné práce
92.
Závěrečná práce je nekompletní
DisPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
93.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Marian Sekula
Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
94.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
95.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Zuzana Sitášová
Vypracovanie ponukového rozpočtu vodovodného zásobného potrubia
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
96.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jakub Srňanský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
97.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Jakub Srňanský
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN
červenec 2011
Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jakub Srňanský
TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
99.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
100.
Závěrečná práce je rozpracována
DP
Autor: Bc. Šimon Šoka
Návrh technických opatrení pre hospodárenie s daždovými vodami v urbanizovanom území
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
101.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Šimon Šoka
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd v okrese Galanta
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
102.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ľuboš Valentovič
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce
103.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľuboš Valentovič
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Nikola Voleková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
105.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Nikola Voleková
Vodovod a kanalizácia obce Rumanová
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
106.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Petra Žažová
Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
107.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Petra Žažová
VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
květen 2015
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována