Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Babóšová
Hodnotenie prevádzky ČOV
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie prevádzky ČOV Galanta
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Balážová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd na ČOV Galanta
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Róbert Bazsó, PhD.
Dnové sedimenty malých vodných nádrží a ich využitie
Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Belianský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Beňuš
Riešenie inžinierskych sietí malej obce
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriel Bergendi
Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Boris Briedik
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry mesta Hlohovec
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Boris Briedik
Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Brunel
Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Cebo
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN Báb
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Cipárová
Odkanalizovanie obce Zboj
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Červeňanská
Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Červeňanská
Zhodnotenie prevádzky čistiarne odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marianna Červeňanská
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Čujko
Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Ferenčíková
Koncepčné nakladanie s dažďovými vodami na území obce Čierny Balog
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Fulier
Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Igor Gacko
Využitie prostriedkov GIS na evidenciu a hodnotenie vodných nádrží v povodí rieky Nitra pre potreby správy a TBD
září 2020Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lívia Gajarová
Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Pavol Gajarský
Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Gašparíková
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Gašparíková
KVALITATÍVNE ASPEKTY RETENCIE PȎDNEJ A ZRÁŽKOVEJ VODY V ÚZEMÍ
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Gazdíková
Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Gazdíková
Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexandra Giertlová
Vypracovanie rozpočtu gravitačnej kanalizácie Komárno -Alžbetin ostrov I. etapa
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Grossová
Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Katarína Hanáková
Zhodnotenie prevádzky stokovej siete a ČOV Horné Saliby
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Sedimenty melioračných kanálov
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Haník
Prevádzkovo technické hodnotenie VN Oreské
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Haník
Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Holetzová
Zhodnotenie čistenia odpadových vôd v obci Hurbanova Ves
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Hollá
Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Hollá
Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu kvality vody a sedimentov malých vodných nádrží
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Slavomír Hološ
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Horváth
vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Horváth
Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Silvia Hozlárová
Sezonálne zmeny kvality vôd v malej vodnej nádrži Kučišdorfská a jej prítoku
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Hujavý
Informačné zdroje pre hodnotenie vodohospodárskych zariadení na území obce Obyce
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Július Chládek
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Chmarová
Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Mgr. Branislav Chvíla, PhD.
Vplyv technických a meteorologických faktorov na presnosť merania zrážok registračnými prístrojmi
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Jamrichová
Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Jamrichová
Zhodnotenie prevádzkových pomerov v rúrovej sieti v obci Uhrovec - Látkovce
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Miloš Janjušević
Prevádzka a posúdenie vodohospodárskej infraštruktúry malej obce v podmienkach klimatickej zmeny - sucho - povodne.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miloš Janjušević
Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juliana Justhová
Návrh vodovodov v okrese Gelnica
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Retencia a spotreba vody v poľnohospodársky využívanej krajine
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Kasalová
Čistenie odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Kasalová
Hodnotenie stavu čistenia odpadových vôd v meste Bánovce n. Bebravou
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Natália Kasanická
Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natália Kasanická
Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľubica Korčeková
Hodnotenie stavu Gbelianskeho potoka v zmysle rámcovej smernce o vodách
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ľubica Korčeková
Vodohospodárske problémy Rajčianky v katastrálnom území Žilina
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dušan Košík
Riešenie čistiarne odpadových vôd malej obce
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Košuda
Analýza povrchových a podpovrchových vôd v dielčom povodí Tovarnianskeho potoka
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kristína Kováčová
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Katarína Krupová, PhD.
Modelové riešenie čistenia odpadových vôd v obciach do 2 000 obyvateľov
srpen 2012Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Kürthy
Ochrana vôd pred dusičnanmi v predpisoch EÚ a národných legislatívach, súčasný stav a výhľad
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Hodnotenie stavu a prevádzky vodárenskej nádrže Turček
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Letková
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Semerovo
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: RNDr. Peter Lukáč
Možnosti následného odstraňovania fosforu z odpadových vôd po spracovaní čistiarenského kalu
září 2022Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Patrik Mamrák
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOV
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Paula Melicherčíková
Kvalita povrchových vôd vybraného toku
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Nevolný
Návrh inžinieskych sietí malej obce
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Nevolný
Vodovodné siete v malej obci
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lucia Ochmanová
VPLYV PÔDNEHO PROSTREDIA A PÔDNEJ VLHKOSTI NA KONCENTRÁCIE ŽIVÍN A VYBRATÝCH PRVKOV V PÔDNOM PROFILE
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Olšáková
Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nina Ondrušová
Vodohospodárske hodnotenie retencie vody povodia rieky Hornád
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie mokradných rastlín v riešení kvality povrchových vôd
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikola Peknušiaková
Využitie vodných rastlín pre zaistenie kvality povrchových a odpadových vôd
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta alebo obce
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra mesta Galanta
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Erik Pelikán
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Pilka
Vodohospodárska infraštruktúra obce alebo mesta
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martina Pipíšková
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Režoňa
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viera Rusenova
Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Viera Rusenova
Kvalita vôd v rieke Žitava
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda voda sedimenty
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
říjen 2022Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Miroslava Sedmáková, PhD.
Výskum pohybu fosforu v systéme pôda-voda-sedimenty
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marian Sekula
Nakladanie s dažďovými vodami ako súčasť adaptačných opatrení proti suchu a povodniam
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Sitášová
Vypracovanie ponukového rozpočtu vodovodného zásobného potrubia
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Srňanský
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
červen 2013Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Jakub Srňanský
Prevádzkové a technické zhodnotenie VN
červenec 2011Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Srňanský
TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Šimon Šoka
Stav a rozvoj malých čistiarni odpadových vôd vo vybranom okrese
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ľuboš Valentovič
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ľuboš Valentovič
Vodohospodárska infraštruktúra malej obce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Voleková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Rumanová
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Voleková
Vodovod a kanalizácia obce Rumanová
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Žažová
Vodovod a kanalizácia obce Ostrov, okres Piešťany
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Žažová
VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
květen 2015Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována