Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
Autor: Pavol Gajarský
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie vodných nádrží v mieste bydliska
Abstrakt:Voda je základom života na našej planéte. Voda je nenahraditeľná látka, ktorá má rozhodujúci význam aj v živote človeka a jeho činnostiach v domácnosti, poľnohospodárstve, priemysle a energetike, ako aj v iných odvetviach. Malé vodné nádrže plnia dôležitú funkciu v našej krajine. Vodohospodárske činnosti plnia aj malé vodné nádrže, slúžiace k plneniu rôznych funkcií. Ich funkčnosť narúšajú rôzne nefunkčné objekty, narušené dno, porušené brehy a zanášanie nádržného priestoru odpadom a sedimentami. Tento nepriaznivý stav sa dá vhodnými revitalizačnými opatreniami a opravami zlepšiť. K návrhu najvhodnejších revitalizačných opatrení, je potrebné zmapovať ich súčasný stav. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie súčasného stavu malých vodných nádrží Horné Orešany, Buková a Boleráz. Hodnotiť budem technický a prevádzkový stav nádrží, ako aj stav objektov, hrádzí a okolia nádrží. Pri tomto hodnotení nám poslúži dostupná dokumentácia nádrží, terénny prieskumu ako aj subjektívne hodnotenie hrádzí, funkčných objektov, nádržných priestorov a okolia. Zameriavať sa budem na miestne poškodenia, deformácie, trhliny, priesaky, koróziu kovových častí, nory po živočíchoch, zanášanie nádrže, zosuv pôdy a stav okolitej vegetácie.
Klíčová slova:malá vodná nádrž, funkčné objekty, zanášanie nádrží

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně