Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
Autor: Ing. Martina Brunel
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové zhodnotenie čistiarne odpadových vôd
Abstrakt:Rámcová smernica o vodách bola do legislatívy Slovenskej republiky transportovaná vstupom Slovenska do Európskej Únie. Najdôležitejším poslaním tejto smernice je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd. Aj čistením odpadových vôd, vypúšťaných do recipientu sa tento stav mení. Kvalita vyčistenej vody záleží od použitej technológie, ktorú čistiareň odpadových vôd obsahuje a taktiež od rôzneho stupňa čistenia odpadových vôd. V práci hodnotíme dve čistiarne odpadových vôd. Prvá sa nachádza v obci Bernolákovo, Slovensko a svojou kapacitou EO spadá do kategórie 51 -- 2 000 EO, čiže malé ČOV. Druhá čistiareň odpadových vôd sa nachádza v meste Mende vo Francúzsku. Svojou kapacitou je väčšia ako ČOV v Bernolákove, ale princíp čistenia odpadových vôd je rovnaký. Cieľom práce je popísať technologické riešenie oboch ČOV, zhodnotiť ich účinnosť čistenia na základe získaných údajov, porovnať koncentrácie znečisťujúcich látok a vyhodnotiť proces čistenia za sledované obdobie.
Klíčová slova:Čistiareň odpadových vôd (ČOV), proces čistenia odpadových vôd, ukazovatele znečistenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně