Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
Autor: Ing. Stanislav Fulier
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie vodných nádrží Kežmarok a Žakovce
Abstrakt:Malé vodné nádrže patria k základným prostriedkom vodného hospodárstva. Ich význam rastie nie len z hľadiska melioračných opatrení, ale taktiež aj zo širšieho vodohospodárskeho hľadiska a to najmä pri ochrane proti povodniam a pri riešení otázok kvality vody v povodiach s intenzívnou poľnohospodárskou výrobou. Aby mohli malé vodné nádrže bezchybne plniť funkcie na ktoré boli navrhnuté je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť a mať prehľad o ich technickom a prevádzkovom stave. Medzi faktory, ktoré dokážu ovplyvniť prevádzku vodných nádrží a kvalitu vody v nich patria zanášanie nádržných priestorov a objektov sedimentmi, brehová abrázia, poškodené hrádzové telesá, funkčné objekty a bezpečnostné priepady a taktiež nesmieme zanedbať ani stav okolitých pozemkov. Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotenie celkového technického a prevádzkového stavu malých vodných nádrží Kežmarok a Žakovce. Zameriame sa hlavne na stav hrádzových telies, funkčných objektov, bezpečnostných priepadov a stav okolia nádrží. V závere sa budeme snažiť navrhnúť riešenia na odstránenie prípadných zistených nedostatkov.
Klíčová slova:technický a prevádzkový stav, zanášanie sedimentmi, hrádzové telesá, funkčné objekty, bezpečnostné priepady, malé vodné nádrže

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně