Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the water supply network in the village Semerovo.
Written by (author): Ing. Zuzana Letková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Semerovo
Summary:
Cieľom práce je analyzovať súčasný stav v oblasti prevádzkovania verejného vodovodu v obci Semerovo. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sú uvedené všeobecné informácie o vodovodoch ako: koncepcia zásobovania spotrebiska, kategorizácia a usporiadanie vodovodných potrubí, materiály vodovodov, armatúry, výstavba vodovodov a objekty na vodovodnej sieti. V druhej časti sú uvádzané konkrétne údaje a to : technický popis verejného vodovodu obce Semerovo, pokyny pre prevádzku a údržbu verejného vodovodu, kontrola kvality dodávanej vody a straty vody v sieti. V bakalárskej práci sme porovnávali dodržanie podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré ustanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.684/2006 Z.z. s parametrami zariadení vybudovaného vodohospodárskeho diela v danej obci. Ďalej sme porovnali špecifickú spotrebu vody a straty vody vo vodovodnej sieti v riešenej obci a na Slovensku. Cieľ práce t.j. analýza súčasného stavu v oblasti prevádzkovania verejného vodovodu v obci Semerovo bol splnený. V závere práce sme zhodnotili úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou na Slovensku.
Key words:
voda, verejný vodovod, prevádzkovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited