Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
     
Projects
     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Service valuating of wastewater treatment plant Galanta
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie prevádzky ČOV Galanta
Summary:
Voda je dôležitá súčasť nášho života. Je na nás ľuďoch, v akom štádiu ju zanecháme svojim generáciám. Preto je dôležité starať sa o jej skutočnú kvalitu a preto bola predložená bakalárska práca hlavne venovaná porovnávaniu skutočných prevádzkových údajov, ktoré boli poskytnuté od ZsVS Nitra, a.s., OZ Galanta za roky 2010-2013, s požiadavkami, ktoré ustanovilo Ministerstvo životného prostredia a norma STN 75 6401. ČOV Galanta je naprojektovaná na 45000 ekvivalentných obyvateľov a na čistiareň odpadových vôd sú odvádzané odpadové vody z Galanty a obcí Čierny Brod, Čierna Voda, Gáň, Kajal, Košúty, Matúškovo, Mostová, Topoľnica, Tomášikovo a Vozokany v celkovom počte 20 844 obyvateľov. V predloženej bakalárskej práci sa porovnali zistený ekvivalentní obyvatelia, s projektovanou kapacitou, potom ročná produkcia odpadov pri čistení, ako sú zhrabky, štrk a piesok a čistiarensky kal. Analyzovala sa tiež biologická odbúrateľnosť látok pomocou pomerov jednotlivých výživných látok v odpadových vodách. Na záver práce bola vypočítaná a zhodnotená účinnosť čistenia pre parametre BSK5, ChSKCr a NL. Najhoršia účinnosť pri parametri BSK5 bola v roku 2010 a predstavovala 82,08%, zatiaľ čo najlepšia bola v roku 2011 a predstavovala 98,99%. Pri parametri ChSKCr bola najhoršia účinnosť v roku 2010 a predstavovala 82,81%. Najlepšia účinnosť pri parametri ChSKCr bola 97,39%. Najnižšia účinnosť pri parametri NL bola v roku 2010 a bola 72,82% a najvyššia bola v roku 2011 a bola 95,63%.
Key words:
Galanta, účinnosť čistenia, čistiareň odpadových vôd, odpadové vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited