Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Autor: Ing. Andrea Červeňanská
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Čistenie odpadových vôd v meste Liptovský Mikuláš
Abstrakt:V súčasnej dobe je veľmi aktuálna téma čistenia odpadových vôd, aby sa predišlo ďalšiemu znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd mestskými a priemyselnými vodami, pretože ochrane a šetrnému využívaniu životného prostredia sa venuje veľká pozornosť. V bakalárskej práci sme sa zamerali na prehľad súčasného stavu technológií používaných na ČOV v Liptovskom Mikuláši. Popisovali sme mesto všeobecne, ale aj ako zdroja odpadových vôd. Získali sme podklady a prevádzkové parametre od prevádzkovateľa ČOV. Vyhodnotili sme získané dáta, vyhodnotili sme dodržiavanie emisných limitov ČOV a vyhodnotili sme účinnosť procesu odstraňovania organických látok sledovaním parametra BSK5 v odpadových vodách v rokoch 2010, 2011 a 2012. Po vyhodnotení výsledkov sme zistili, že prevádzkovatelia ČOV by mali uvažovať o zvýšení projektovanej kapacity, pretože reálna kapacita vysoko prevyšuje projektovanú. Napriek tomuto je ale kvalita odpadovej vody na odtoku výborná a ČOV pracuje na vysokej úrovni.
Klíčová slova:odpadové vody, ČOV, projektová kapacita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně