Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
Lesson
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of the status and functionality small water reservoir Slepcany
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
Summary:
Voda je najcennejším a nenahraditeľným prírodným zdrojom, lebo jej potreba zasahuje do všetkých odvetví života a práce. Je súčasťou každej živej aj neživej prírody, zložkou Ľudskej a zvieracej výživy, podmienkou zdravia, predpokladom úspešnej výroby poľnohospodárskej a lesnej priemyslovej výroby. V práci sme sa zamerali na stav vodnej nádrže v súčasnej dobe a jej porovnanie stavu v roku 1996. V nádrži sme sa zameriavali na stav brehov ,ktoré sú neustálym vlnobitím porušované, stav prepadu, brehové porasty, celkový stav malej vodnej nádrže Slepčany a iné. Kľúčové slová: malá vodná nádrž, Slepčany, stav nádrže, brehové porasty, voda v krajine
Key words:
malá vodná nádrž, Slepčany, stav nádrže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited