Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vodovodné siete v malej obci
Autor: Ing. Miroslav Nevolný
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodovodné siete v malej obci
Abstrakt:Diplomová práca "Návrh vodovodnej sieti v malej obci" je rozdelená do viacerých častí. V prvej časti je spomenutá história vodovodov a stav vodárenstva na Slovensku a v Európe. V druhej časti rozoberáme akým spôsobom zachytávame vodné zdroje, kam ju transformujeme, a akým spôsobom je distribuovaná pitná voda ku spotrebiteľovi. V tretej časti sme sa zaoberali výpočtami maximálnych spotrieb obyvateľov a hľadali riešenia vzniknutých problémov vo vodovodnej sieti. V závere sú spomenuté návrhy riešenia vzniknutých problémov vo vodovodnej sieti, pomocou ktorých by sa minimalizovali straty a náklady na opravy poškodeného potrubia.
Klíčová slova:voda ako zdroj, história vodárenstva, doprava vody, vodojemy, rozvodná potrubná sieť, atrmatúry, situácia vodovodov v obci Lietava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně