Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
Autor: Ing. Miroslav Haník
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technické a environmentálne hodnotenie stavu malej vodnej nádrže.
Abstrakt:Náplňou spracovanej diplomovej práce je zamerať sa na kvalitu vôd a pôd, zrnitostné zloženie sedimentov a tiež, či množstvo vybraných prvkov a zlúčenín v malej vodnej nádrží neprevyšuje prípustnú hranicu vyhovujúcej vody. Práca je zameraná tiež na vplyv možnej vodnej erózie, následným zanášaním nádržného priestoru a vlastnosťami sedimentov. Cieľom hodnotenia je malá vodná nádrž Oreské v okrese Michalovce a jej prítoku Turského potoka. Práca nadväzuje na riešenie bakalárskej práce, v ktorej bolo spracované technické hodnotenie malej vodnej nádrže Oreské a jej funkčných objektov. V diplomovej práci je preto riešenie zamerané na vplyv vodnej nádrže na životné prostredie a aj naopak -- jej ohrozenie prínosom erodovanej pôdy. V úvode práce sa nachádzajú všeobecné poznatky o malých vodných nádržiach. Nasledujúca časť sa venuje vodnej erózii a metódou výpočtu vodnej erózie. Cieľom práce je laboratórny rozbor vody odobratej z rôznych častí MVN Oreské. Druhá časť práce popisuje zrnistosť, mernú hmotnosť a ďalšie vlastnosti odobratých vzoriek pôd z okolia nádrže a sedimentov z nádržného priestoru. Zaoberá sa tiež možnosťami vodnej erózie a ukladaniu sedimentov v rozdielnych lokalitách. Záver obsahuje zhodnotenie a porovnanie sledovaných parametrov kvality vody na prítoku a v nádrži s nariadením vlády 269/2010 Z. z. -- požiadavky na kvalitu povrchovej vody.
Klíčová slova:STN , sedimenty, malá vodná nádrž, kvalita vody, erózia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně