Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts
     
Lesson     Projects          
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Effective use of rainwater.
Written by (author):
Ing. Martina Gašparíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
Summary:
Medzi základné zdroje vody v krajine patria najmä zrážkové vody. Ich jednotlivé charakteristiky a rozdelenia sú v práci jednotlivo popísané. V práci sú navrhnuté riešenia na efektívne využitie dažďovej vody v urbanizovaných územiach. Práca obsahuje taktiež spôsoby zasolenia pôdy, ktoré vznikajú najmä pri posypoch ciest v zimnom období, keď sa v jarnom období topí sneh a voda sa infiltruje do pôdy. Preto sú navrhnuté rôzne spôsoby ochrany pôdy, ako sú napr. vysádzanie vhodnej zelene, alebo technické opatrenia. Všetky návrhy opatrenia sú v práci podrobnejšie popísané. Pomocou literatúry, ktorá je v práci obsiahnutá v teoretickej časti je priblížený základný pojem, čo je vlastne voda a dažde.
Key words:
voda, zasolenie pôdy, infiltrácia, pôda, dážď

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited