Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Lesson     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Effective use of rainwater in landscape
Written by (author):
Ing. Gabriel Bergendi
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Efektívne využitie dažďovej vody v krajine.
Summary:Predmetom tejto práce je analyzovať, vizualizovať , spracovať, technické opatrenia pre riešenie infiltrácie, akumulácie, využitia a odvedenia zrážkových vôd a poukázať na niektoré vhodné riešenia pre efektívne odvádzanie vody. Taktiež porovnať aktuálnu situáciu riešení v okolitých krajinách a nevyhovujúci stav nakladania s vodami na Slovensku. Celú prácu sme zostavili z teoretickej analýzy, popisov technických opatrení , vykonali sme počítačové vizualizácie niektorých technických opatrení. Vyčlenili sme si záujmové územie v ktorom sme pre priblíženie problematiky vykonali výpočty, potrebné k zisteniu aktuálneho stavu na riešenom území. Na základe všetkých našich zistených výsledkov a informácií navrhujeme použiť efektívnejšie technické opatrenia odvádzania zrážkovej vody na riešenom území, ktorými by sa vylepšila aktuálna situácia.
Key words:
infiltrácia, technické opatrenia, zrážkové vody, voda, akumulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited