Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
Autor: Bc. Zuzana Chmarová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
Abstrakt:V dnešnej dobe si bez vody nevieme život vôbec predstaviť. Slúži nám ako pitný zdroj, je potrebná v domácnostiach pri varení, pri hygiene, v poľnohospodárstve. Tak ako pre ľudí je voda potrebná aj pre zvieratá a rastliny. Všetky požiadavky na vodu ako takú, musia byť uspokojené z lokálnych a regionálnych zdrojov povrchových či podzemných vôd na území nášho štátu. Ich využívanie počas celého roka veľmi často nie je možné bez technického zásahu do obehu vôd a vytvárania zdrojov vody pomocou vodných stavieb. Tieto dôležité zásahy majú za úlohu nielen zlepšiť, ale aj stabilizovať kvalitu vytvorených zdrojov. Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku či riešenie vodných stavieb všeobecne, oboznámiť sa s pojmami ako sú vodné hospodárstvo, povodne, čistiarne odpadových vôd či vodovody. Prioritne sa však práca zameriava na obec Žaškov, nachádzajúcu sa na severe Slovenska v dolnooravskom regióne. Napriek tomu, že obec nie je veľká, ako každá má tiež vlastný vodovod, ČOV-ku, povodňový plán a veci týkajúce sa riešenej problematiky.
Klíčová slova:voda, vodné stavby, vodné zdroje, vodovod, Žaškov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně