Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Lesson     Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Operation of hydraulic structures in village Žaškov
Written by (author): Bc. Zuzana Chmarová
Department: Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzka vodných stavieb v obci Žaškov
Summary:
V dnešnej dobe si bez vody nevieme život vôbec predstaviť. Slúži nám ako pitný zdroj, je potrebná v domácnostiach pri varení, pri hygiene, v poľnohospodárstve. Tak ako pre ľudí je voda potrebná aj pre zvieratá a rastliny. Všetky požiadavky na vodu ako takú, musia byť uspokojené z lokálnych a regionálnych zdrojov povrchových či podzemných vôd na území nášho štátu. Ich využívanie počas celého roka veľmi často nie je možné bez technického zásahu do obehu vôd a vytvárania zdrojov vody pomocou vodných stavieb. Tieto dôležité zásahy majú za úlohu nielen zlepšiť, ale aj stabilizovať kvalitu vytvorených zdrojov. Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku či riešenie vodných stavieb všeobecne, oboznámiť sa s pojmami ako sú vodné hospodárstvo, povodne, čistiarne odpadových vôd či vodovody. Prioritne sa však práca zameriava na obec Žaškov, nachádzajúcu sa na severe Slovenska v dolnooravskom regióne. Napriek tomu, že obec nie je veľká, ako každá má tiež vlastný vodovod, ČOV-ku, povodňový plán a veci týkajúce sa riešenej problematiky.
Key words:voda, vodné stavby, vodné zdroje, vodovod, Žaškov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited