Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
Autor: Ing. Jakub Srňanský
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
Abstrakt:Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na našej planéte. Bez nej nemôžu existovať živočíchy a rastliny. Život je iba tam, kde je voda. Preto sa človek už od nepamäti snaží tento živel čo najviac pochopiť a ovládať ho, keďže je nevyhnutný pre naše prežitie. Voda nie je bežný obchodný produkt, ale skôr dedičstvo, ktoré je treba chrániť a starať sa oň. Malé vodné nádrže sú umelo vytvorené vodné telesá s obmedzeným priestorom pre akumuláciu vody. Okrem vodohospodárskych funkcií plnia mnoho ďalších úloh. Funkčnosť malých vodných nádrží je často ohrozovaná nanášaním sedimentov a odpadu, nestabilitou brehov, poškodením dna a nefunkčnými objektmi v ich okolí. Cieľom tejto bakalárskej práce, je posúdiť prevádzku a technický stav malej vodnej nádrže Sigord, zistiť možné nedostatky a zamerať sa na ich odstránenie vhodným spôsobom. Hrádza, brehy, sedimenty a chemické zloženie vody sú hlavnými časťami našej práce. Tiež sa zameriame na okolie hrádze, funkčné objekty, stav vegetácie v okolí a ďalšie zistené problémy. Terénnou obhliadkou sme zistili, že nádrž nie je v stave pre udržiavanie všetkých svojich funkcií. Samotná hrádza je stabilná. Medzi najhlavnejšie nedostatky sme zaradili bezpečnostný priepad, ktorý je zanesený konármi a pomaly sa rozpadáva, a sedimenty, ktoré neustálym naplavovaním zvyšujú dno, čím sa znižuje priestor pre akumuláciu prítokovej vody. Tiež sme si všimli množstvo prestarnutie vegetácie v blízkom okolí nádrže, ktorú je nutné zmladiť. Staré stromy môžu spadnúť do vody a tak už nechránia vodnú plochu pred vetrom, ktorý spôsobuje vlny na hladine.
Klíčová slova:malá vodná nádrž, prevádzkový stav vodných nádrží, funkčné objekty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně