Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Assessment of the state small water dam
Written by (author): Ing. Jakub Srňanský
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie stavu malej vodnej nádrže
Summary:
Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na našej planéte. Bez nej nemôžu existovať živočíchy a rastliny. Život je iba tam, kde je voda. Preto sa človek už od nepamäti snaží tento živel čo najviac pochopiť a ovládať ho, keďže je nevyhnutný pre naše prežitie. Voda nie je bežný obchodný produkt, ale skôr dedičstvo, ktoré je treba chrániť a starať sa oň. Malé vodné nádrže sú umelo vytvorené vodné telesá s obmedzeným priestorom pre akumuláciu vody. Okrem vodohospodárskych funkcií plnia mnoho ďalších úloh. Funkčnosť malých vodných nádrží je často ohrozovaná nanášaním sedimentov a odpadu, nestabilitou brehov, poškodením dna a nefunkčnými objektmi v ich okolí. Cieľom tejto bakalárskej práce, je posúdiť prevádzku a technický stav malej vodnej nádrže Sigord, zistiť možné nedostatky a zamerať sa na ich odstránenie vhodným spôsobom. Hrádza, brehy, sedimenty a chemické zloženie vody sú hlavnými časťami našej práce. Tiež sa zameriame na okolie hrádze, funkčné objekty, stav vegetácie v okolí a ďalšie zistené problémy. Terénnou obhliadkou sme zistili, že nádrž nie je v stave pre udržiavanie všetkých svojich funkcií. Samotná hrádza je stabilná. Medzi najhlavnejšie nedostatky sme zaradili bezpečnostný priepad, ktorý je zanesený konármi a pomaly sa rozpadáva, a sedimenty, ktoré neustálym naplavovaním zvyšujú dno, čím sa znižuje priestor pre akumuláciu prítokovej vody. Tiež sme si všimli množstvo prestarnutie vegetácie v blízkom okolí nádrže, ktorú je nutné zmladiť. Staré stromy môžu spadnúť do vody a tak už nechránia vodnú plochu pred vetrom, ktorý spôsobuje vlny na hladine.
Key words:
malá vodná nádrž, prevádzkový stav vodných nádrží, funkčné objekty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited