Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
Autor: Ing. Natália Kasanická
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
Abstrakt:Predmetom tejto práce bolo analyzovanie problému vybraného experimentálneho povodia Jalovčanka, ktorý je pravostranným prítokom rieky Váh. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s environmentálnymi problematikami, ktoré zapríčiňuje najčastejšie človek. Cieľom bolo zhodnotiť stav aktivít využívania vody obyvateľstva a vplyv na jeho kvalitu na celej dĺžke toku. Po zozbieraní dostupných podkladov sme urobili analýzu problémov. Prácou sme chceli poukázať na narastajúce znečisťovanie toku Jaloveckého potoka najmä osídľovaním okolitých obcí, rozrastajúcim sa priemyslom, využívaním územia na poľnohospodárske účely a posúdiť zmeny v odtoku na rôznych lokalitách povodia Jaloveckého potoka. Prístrojom sensION+ MM150 sme urobili potrebné merania na vybraných profiloch a na základe rozboru meraných lokalít sme zhodnotili momentálnu situáciu v povodí Jaloveckého potoka. Informácie a údaje sú získané z dostupnej literatúry a vlastných terénnych meraní, ktoré boli doplnené údajmi získanými z rozhovorov s kompetentnými osobami.
Klíčová slova:Jalovecký potok, povodie, odnos látok, znečistenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně