Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water management of Jalovecka stream
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodohospodárske riešenie Jaloveckého potoka
Summary:Predmetom tejto práce bolo analyzovanie problému vybraného experimentálneho povodia Jalovčanka, ktorý je pravostranným prítokom rieky Váh. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s environmentálnymi problematikami, ktoré zapríčiňuje najčastejšie človek. Cieľom bolo zhodnotiť stav aktivít využívania vody obyvateľstva a vplyv na jeho kvalitu na celej dĺžke toku. Po zozbieraní dostupných podkladov sme urobili analýzu problémov. Prácou sme chceli poukázať na narastajúce znečisťovanie toku Jaloveckého potoka najmä osídľovaním okolitých obcí, rozrastajúcim sa priemyslom, využívaním územia na poľnohospodárske účely a posúdiť zmeny v odtoku na rôznych lokalitách povodia Jaloveckého potoka. Prístrojom sensION+ MM150 sme urobili potrebné merania na vybraných profiloch a na základe rozboru meraných lokalít sme zhodnotili momentálnu situáciu v povodí Jaloveckého potoka. Informácie a údaje sú získané z dostupnej literatúry a vlastných terénnych meraní, ktoré boli doplnené údajmi získanými z rozhovorov s kompetentnými osobami.
Key words:Jalovecký potok, povodie, odnos látok, znečistenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited