Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Povodne a prírodné katastrofy na rieke Hron v oblasti Banskej Bystrice
Abstrakt:V súčasnosti je potreba realizácie protipovodňovej ochrany miest a obcí aktuálnou témou. Zvýšený počet výskytu povodní upriamuje pozornosť širokej verejnosti na protipovodňovú ochranu miest a obcí a jej ďalší vývoj a na vodné plánovanie ako také. Bakalárska práca je zameraná na protipovodňovú ochranu intravilánu mesta Banská Bystrica a na možnosti návrhu protipovodňovej ochrany mesta. V úvodnej časti sme priblížili historický vývoj vodného plánovania na Slovensku, charakterizovali sme vznik a využitie jednotlivých dokumentov protipovodňovej ochrany a opísali sme možné technické protipovodňové opatrenia intravilánu mesta. Druhá časť je venovaná vymedzeniu správneho územia povodia Hron a charakteristike mesta Banská Bystrica. V poslednej časti bakalárskej práci sme sa zaoberali konkrétnym riešením návrhu protipovodňovej ochrany a historickou povodňou na rieke Hron v Banskej Bystrici v roku 1974.
Klíčová slova:povodeň, protipovodňová ochrana, plán manažmentu povodia, Banská Bystrica , Hron

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně