Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
Autor: Ing. Michaela Hollá
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
Abstrakt:V dnešnej dobe si bez vody nevieme život vôbec predstaviť. Slúži nám ako pitný zdroj, je potrebná v domácnostiach pri varení, pri hygiene, v poľnohospodárstve. Tak ako pre ľudí je voda potrebná aj pre zvieratá a rastliny. Všetky požiadavky na vodu ako takú, musia byť uspokojené z lokálnych a regionálnych zdrojov povrchových či podzemných vôd na území nášho štátu. Témou bakalárskej práce je Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa. V prvej časti bakalárskej práce sa venujeme riešeniu dopravy vody, odberateľom a od odberateľov preč do zariadení na čistenie odpadových vôd, zásobovaniu a spotreby vody všeobecne na celom Slovensku a vo Svete. Riešenie problematiky verejných kanalizácií, stokových sietí ,riešenie odpadových vôd a všeobecná charakteristika ČOV obsahuje druhá časť bakalárskej práce. Nachádzajú sa tu aj údaje s územného plánu mesta. Prioritne sa práca zameriava na mesto Šaľa, ktoré sa nachádza na západnom Slovensku. V tretej časti sú zahrnuté informácie o spotrebe vody a ČOV v meste Šaľa.
Klíčová slova:mesto Šaľa , spotreba vody, COV

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně