Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Historical development of water consumption and wastewater production in Sala
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa
Summary:V dnešnej dobe si bez vody nevieme život vôbec predstaviť. Slúži nám ako pitný zdroj, je potrebná v domácnostiach pri varení, pri hygiene, v poľnohospodárstve. Tak ako pre ľudí je voda potrebná aj pre zvieratá a rastliny. Všetky požiadavky na vodu ako takú, musia byť uspokojené z lokálnych a regionálnych zdrojov povrchových či podzemných vôd na území nášho štátu. Témou bakalárskej práce je Historický vývoj spotreby vody a produkcie odpadových vôd v meste Šaľa. V prvej časti bakalárskej práce sa venujeme riešeniu dopravy vody, odberateľom a od odberateľov preč do zariadení na čistenie odpadových vôd, zásobovaniu a spotreby vody všeobecne na celom Slovensku a vo Svete. Riešenie problematiky verejných kanalizácií, stokových sietí ,riešenie odpadových vôd a všeobecná charakteristika ČOV obsahuje druhá časť bakalárskej práce. Nachádzajú sa tu aj údaje s územného plánu mesta. Prioritne sa práca zameriava na mesto Šaľa, ktoré sa nachádza na západnom Slovensku. V tretej časti sú zahrnuté informácie o spotrebe vody a ČOV v meste Šaľa.
Key words:mesto Šaľa , spotreba vody, COV

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited