Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
Autor: Ing. Kristína Jamrichová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
Abstrakt:Kristína Jamrichová Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec Dôležitou súčasťou našich životov je voda. Pradávne bájky hovoria o tom, že voda je počiatkom všetkého. Na to, aby k nám bola pitná voda dovádzaná, slúži vodovod. Naopak, jej odvádzanie zabezpečuje kanalizácia. Dôležitú úlohu tiež zohráva čistiareň odpadových vôd, ktorá napomáha k ochrane prírody práve tým, že privedenú znečistenú vodu prečistí a zabezpečí jej následné vypustenie do potoka. Hlavnou témou bakalárskej práce je "Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec". Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou charakteristikou vodovodov, stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. V druhej časti sme riešili obec a životné prostredie obce a taktiež rozvoj obyvateľov. Poslednou časťou bakalárskej práce sme sa zaoberali vodovodom a kanalizáciou v konkrétnej obci a spracovaním údajov potrebných k našej téme.
Klíčová slova:vodovod, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, Uhrovec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně