Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson
     
Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water supply and sewerage system of Uhrovec
Written by (author):
Department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec
Summary:Kristína Jamrichová Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec Dôležitou súčasťou našich životov je voda. Pradávne bájky hovoria o tom, že voda je počiatkom všetkého. Na to, aby k nám bola pitná voda dovádzaná, slúži vodovod. Naopak, jej odvádzanie zabezpečuje kanalizácia. Dôležitú úlohu tiež zohráva čistiareň odpadových vôd, ktorá napomáha k ochrane prírody práve tým, že privedenú znečistenú vodu prečistí a zabezpečí jej následné vypustenie do potoka. Hlavnou témou bakalárskej práce je "Zásobovanie vodou a kanalizácia v obci Uhrovec". Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou charakteristikou vodovodov, stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. V druhej časti sme riešili obec a životné prostredie obce a taktiež rozvoj obyvateľov. Poslednou časťou bakalárskej práce sme sa zaoberali vodovodom a kanalizáciou v konkrétnej obci a spracovaním údajov potrebných k našej téme.
Key words:
vodovod, kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, Uhrovec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited