Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
Autor: Ing. Mária Grossová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie Oravskej priehrady
Abstrakt:Údolné nádrže a priehrady patria vo všeobecnosti medzi najúčinnejšie vodné diela na úpravu odtokových pomerov a to z hľadiska úpravy prietokov alebo z hľadiska ochrany životného prostredia pred povodňami. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spracovaním všeobecných poznatkov o priehradách na Slovensku, o poznatkoch povodia Váhu a o technickom a prevádzkovom vybavení vodného diela Orava. Vodné dielo Orava patrí do povodia Váhu. Stav vody v rieke Orava sa pravidelne sleduje rôznymi meraniami, konkrétne množstvom rozpusteného kyslíka, meraním teploty a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Vodné dielo Orava sa nachádza na sútoku Bielej a Čiernej Oravy na severe Slovenska. Po jeho dobudovaní ostali pod vodnou hladinou obce Slanica, Osada, Hámre, Ľavkovo, Ústie, dolná časť obce Bobrov a väčšia časť mesta Námestovo. Rozloha pri plnom napustení je 35km2. Účelom Oravskej priehrady je hydroenergetický potenciál, ochrana pred povodňami, zlepšovanie prietokov pod vyrovnávacou nádržou v neďalekom Tvrdošíne a rekreácia. Súčasťou akumulačnej nádrže je vodná elektráreň s dvoma kaplanovými turbínami a s inštalovaným výkonom necelých 22 MW. Dnes je vodné dielo vtáčím rajom, územie je bohaté na ložiská rašeliny, je výnimočné aj charakteristickými ekosystémami vodného a lesného spoločenstva a je zaradené do siete NATURA 2000.
Klíčová slova:Priehrada, Vodná elektráreň, Vodné dielo, Povodie Váhu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně