Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
Autor: Ing. Zuzana Šestáková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Zvolen
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa venovali zhodnoteniu účinnosti čistenia čistiarne odpadových vôd mesta Zvolen a zhodnoteniu produkcie a využitia bioplynu vyprodukovaného v čistiarni odpadových vôd mesta Zvolen. Hodnotenie sme spracovali na základe získaných údajov za sledované obdobie 10.1.2014 - 28.11.2014. Účinnosť čistenia sme zhodnocovali na základe vybraných ukazovateľov kvality vody, ktorými sú: - BSK5 (Biochemická spotreba kyslíka), - ChSKcr (Chemická spotreba kyslíka dichrómanovou metódou), - N-NH4 (Amoniakálny dusík), - Ncelk (Celkový dusík), - Pcelk (Celkový fosfor). Údaje potrebné k vypracovaniu hodnotenia ČOV Zvolen pre potreby diplomovej práce sme získali od prevádzkovateľa hodnotenej ČOV Zvolen.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd, hodnotenie, odpadové vody, ukazovateľ kvality vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně