Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
Autor: Ing. Petra Žažová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Dušan Chlapík , CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vodného diela Drahovce -- Madunice na okolité prostredie. Jedným z cieľov bolo zhodnotenie kvality vody v nádrži Sĺňava a navrhnúť vhodné technické opatrenia na jej zlepšenie. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Diplomová práca obsahuje 2 grafy, 8 tabuliek, 9 obrázkov a 21 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá súčasnou legislatívou vo vodnom hospodárstve na území Slovenska. V druhej kapitole je popísaná funkcia, typológia a využitie priehrad v krajine. V tretej kapitole je popísaný cieľ práce. V štvrtej kapitole je popísané a charakterizované povodie Váhu a v záverečnej kapitole je charakterizované vodné dielo Drahovce -- Madunice a vyhodnotenie stanovených cieľov.
Klíčová slova:kvalita vody, vodné dielo, životné prostredie, krajina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně