Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Projects          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Use of waterworks Drahovce - Madunice
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Dušan Chlapík , CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
VYUŽITIE VODNÉHO DIELA DRAHOVCE - MADUNICE
Summary:Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vodného diela Drahovce -- Madunice na okolité prostredie. Jedným z cieľov bolo zhodnotenie kvality vody v nádrži Sĺňava a navrhnúť vhodné technické opatrenia na jej zlepšenie. Práca je rozdelená na 5 kapitol. Diplomová práca obsahuje 2 grafy, 8 tabuliek, 9 obrázkov a 21 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá súčasnou legislatívou vo vodnom hospodárstve na území Slovenska. V druhej kapitole je popísaná funkcia, typológia a využitie priehrad v krajine. V tretej kapitole je popísaný cieľ práce. V štvrtej kapitole je popísané a charakterizované povodie Váhu a v záverečnej kapitole je charakterizované vodné dielo Drahovce -- Madunice a vyhodnotenie stanovených cieľov.
Key words:
kvalita vody, vodné dielo, životné prostredie, krajina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited