Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
Autor: Ing. Ľuboš Valentovič
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY OBCE - ZEMIANSKE SADY
Abstrakt:V diplomovej práci sme sa zamerali na prevádzkové podmienky verejného vodovodu, ve-rejnej kanalizácie a účinnosť čistenia odpadových vôd v obci Zemianske Sady. Posudzovali sme vodné hospodárstvo a jeho význam. Cieľom diplomovej práce bolo dôslednejšie oboznámenie sa s prevádzkovými pokynmi, nariadeniami a údržbou verejného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Účinnosť čistiarne odpadových vôd v obci Ze-mianske Sady sme sledovali na základe porovnávania získaných výsledkov biologického čistenia nami vybraných látok a to biochemická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslí-ka, nerozpustné látky, rozpustené anorganické soli, amoniakálny dusík, fosfor celkový a celkový dusík. Zároveň sme poukázali na význam vodného hospodárstva v Slovenskej republike, na vznik odpadových vôd, ich vlastností, význam, odvádzanie a čistenie.
Klíčová slova:verejný vodovod, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd, prevádzkový poriadok, účinnosť čistenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně