Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
Autor: Ing. Jakub Srňanský
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:TECHNICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTENIE STAVU MALEJ VODNEJ NÁDRŽE SIGORD
Abstrakt:Vodohospodárske potreby pomáhajú uľahčovať aj malé vodné nádrže. Malé vodné nádrže sú umelo vytvorené vodohospodárske telesá s obmedzeným priestorom pre akumuláciu vody. Okrem vodohospodárskych funkcií zabezpečujú veľa ďalších úloh. Funkčnosť malých vodných nádrží je často ohrozovaná rôznymi problémami, ako je nanášanie sedimentov a odpadu, porušená stabilita brehov, narušenie dna a nefunkčné objektmi v ich okolí. Úlohou tejto diplomovej práce, je posúdenie prevádzky a technického stavu malej vodnej nádrže Sigord, zistenie možných nedostatkov a následné zameranie sa na ich odstránenie vhodným spôsobom, aby boli zabezpečené funkčnosti, pre ktoré bola vybudovaná. Hrádza, funkčné objekty, sedimenty a brehy sú hlavným predmetom našej práce. Tiež sa zameriame na okolie hrádze, priesaky, depresné prepadliny, vegetácia v okolí a ďalšie zistené nedostatky. Obhliadkou v teréne sme vyvodili závery, že nádrž nie je v stave pre využívanie všetkých svojich funkcií. Samotná hrádza je stabilná. Medzi najdôležitejšie problémy sme zaradili bezpečnostný priepad, ktorý je zanesený konármi a na mnohých miestach sa rozpadáva, a sedimenty, ktoré nepretržitým naplavovaním zvyšujú dno, čím znižujú priestor pre akumuláciu pritečenej vody. Taktiež sme si všimli množstvo prestarnutej vegetácie v blízkom okolí nádrže, ktorú je potrebné zmladiť. Staré stromy môžu spadnúť do vody a tak už nechránia vodnú plochu pred vetrom, ktorý spôsobuje vlny na hladine. Rizikom je aj prerastanie koreňov stromov do telesá hrádze, čím sa narúša jej stabilita.
Klíčová slova:technický stav vodnej nádrže, funkčné objekty, brehová vegetácia, zanášanie nádrže, malá vodná nádrž

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně