Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
Autor: Ing. Milan Horváth
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitava
Abstrakt: Milan Horváth Vodohospodárske informačné zdroje v povodiach a ich súčasné možnosti spracovania na príklade rieky Žitavy Spracovaná bakalárska práca je venovaná prehľadu vodohohospodárskych informačných zdrojov v povodiach s konkrétnym praktickým využitím v povodí rieky Žitavy. Väčšia pozornosť sa venuje hornej časti povodia. Prvá kapitola predkladá pohľad na súčasný stav danej problematiky, definíciu a úlohu vody a vodného hospodárstva. V ďalších kapitolách sú obsiahnuté všetky aspekty ovplyvňujúce tvorbu komplexných koncepčno-plánovacích dokumentov a ich vývin na Slovensku. Samostatnou kapitolou sú vodohospodárske informačné systémy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi efektívnymi nástrojmi v tvorbe už spomínaných dokumentov. V tretej kapitole nazvanej metodika práce je charakterizované povodie rieky Žitavy z klimatického, pedologického a geograficko-topografického hľadiska. Štvrtá a zároveň posledná časť aplikuje nadobudnuté informácie do hodnotenia charakteristík povrchového odtoku povodia Žitavy, použitím štatistických metód. Záverom tejto práce sú výsledky o zmenách povrchového odtoku z dlhodobejšieho časového hľadiska.
Klíčová slova:vodné hospodárstvo, povodie, informácia, voda, Žitava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně