Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
Autor: Ing. Zuzana Kvočkuliaková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Historické vodovody v súčasnosti - Turčekovský vodovod
Abstrakt:KVOČKULIAKOVÁ, Zuzana: Historické vodovody v súčasnosti Turčekovský vodovod. [Bakalárska práca]. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.; katedra krajinného inžinierstva. Školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FZKI, 2017, 72s. Súčasná situácia vodárenstva a jeho systémov zásobovania na Slovensku nie je ideálna. Percentuálne zastúpenie verejných vodovodov na Slovensku sa pohybuje na 87 % hodnote. V roku 2013 zaznamenali 544 obcí bez vybudovaných verejných vodovodov. Povrchové a podzemné zdroje vody sú nerovnomerne rozmiestnené na území krajiny, čo sa odzrkadľuje na množstve pitnej vody, hlavne na východnej časti SR. Kvalita vody si dnes vyžaduje väčšiu pozornosť a opatrenia pre dosiahnutie vhodnej hygienickej normy v úpravniach vody, ktoré majú vplyv aj na cenu vody. Kvalitu vody ovplyvňuje zlý technický stav vodovodov, antropogénna činnosť, poľnohospodárstvo, priemysel a pod. Cieľom práce bolo získať prehľad o význame, výstavbe a riešení historických vodovodov na svete a aj na Slovensku a spracovať súčasný prehľad poznatkov o technickom riešení vodovodu ako súboru objektov a zariadení od získavania až po distribúciu pitnej vody v urbanizovaných sídlach. Vo vlastnej práci sme sa zaoberali históriou a súčasnosťou Turčekovského vodovodu. Je to významné historické dielo, ktorého prevádzka funguje dodnes. Vodohospodári pôvodné dielo rozšírili o vodnú nádrž Turček, ktorá zásobuje veľkú oblasť. Na nádrž nadväzujú skupinové vodovody Turček-Handlová-Prievidza a Turček-Kremnica-Žiar nad Hronom, ktoré boli dobudované pre riešenie nedostatočného množstva vody miest a obcí.
Klíčová slova:vodovod, pitná voda, kvalita vody, úpravňa vody, vodný zdroj, zásobovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně