Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
Autor: Bc. Miloš Janjušević
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra obce Zbehy
Abstrakt:Cieľom našej práce je spracovať dostupné informácie o vodohospodárskej infraštruktúre obce Zbehy. V prvej kapitole sa zameriavame na všeobecnú charakteristiku vodohospodárskej infraštruktúry, jej súčasný stav na Slovensku, obsahuje informácie o zásobovaní obyvateľov pitnou vodou a čistení odpadových vôd. Podkapitoly sa venujú vodovodu, jeho štruktúre, zobrazujú informácie o výrobe a dodávke pitnej vody. Okrajovo sa zaoberáme aj kanalizáciou a odpadovými vodami, nakoľko v obci Zbehy sa verejná kanalizácia zatiaľ nenachádza. V tretej kapitole popisujeme metodiku práce a metódy skúmania, zameriavame sa na charakteristiku záujmového územia, na jej geografické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pedologické pomery, biotu rieky Radošinka. Venujeme sa súčasnému stavu vodohospodárskej infraštruktúry v tejto obci. Zameriavame sa na aktuálny stav zásobovania pitnou vodou, odtokové pomery a kanalizačnú sieť v obci. Bakalárska práca je zameraná na spracovanie informácií o spotrebe odberanej vody. Vypočítali sme priemernú špecifickú dennú spotrebu vody na obyvateľa a porovnávali informácie s priemernou špecifickou dennou spotrebou na Slovensku. Údaje sme vyhodnotili a konštatovali vzrastajúcu spotrebu odberanej vody v obci Zbehy.
Klíčová slova:vodohospodárska infraštruktúra, pitná voda, vodovod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně