Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
Autor: Ing. Zuzana Letková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Matulík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie prevádzky vodovodu v obci Radava
Abstrakt: Existencia vodohospodárskej infraštruktúry a jej zodpovedajúcich služieb vytvára predpoklady pre ďalší sociálny a ekonomický rozvoj v danom území. Ukazovatele počtu zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu a špecifická spotreba vody často charakterizujú životnú úroveň a hygienu bývania obyvateľov. Cieľom diplomovej práce je : - poskytnúť prehľad súčasného stavu poznatkov o vodárenstve-zásobovanie vodou, - získať podklady o vodovodnej sieti posudzovanej obce, - spracovať podklady o vodovodnej sieti v podmienkach súčasnej dodávky vody do verejného vodovodu, - hydraulicky posúdiť existujúci vodovodný systém použitím výpočtového modelu EPANET. Cieľom práce je posúdenie tlakových a prietokových pomerov, ako aj doby zdržania vody v rúrovej sieti výpočtovým modelom pri minimálnom a maximálnom vstupnom tlaku na prítoku do verejnej vodovodnej sieti. Tlakové podmienky v analyzovanej obci sú vyhovujúce a po realizovaní pričlenenia malej časti rúrovej sieti do druhého tlakového pásma by sa dosiahli optimálne podmienky. Pri posudzovaní prietokových rýchlostí, ktoré môžu byť dosiahnuté v rozvodnej sieti, získané hodnoty napovedajú o značnom predimenzovaní vodovodnej sieti. Doba zdržania vody v sieti je krátka a neohrozuje jej hygienické zabezpečenie.
Klíčová slova:vodovodná sieť, EPANET, tlakové pomery, spotreba vody, hydraulická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně