Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
Autor: Ing. Zuzana Olšáková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
Abstrakt:Abstrakt. Ľudský život je bez vody nemožný. Ľudské sídla sa už nepamäti viažu na vodu. História získavania vody a jej privádzania do ľudských sídiel je taká stará ako ľudstvo samo. Bakalárska práca sa zaoberá vybudovanou vodohospodárskou infraštruktúrou v obciach. Ako konkrétne miesto spracovania bola vybratá obec Mojmírovce v okrese Nitra. Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie súčasného stavu riešenej problematiky. Zhodnotenie aktuálneho stavu a typu vybudovaného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Práca sa zaoberá ich stavebno -- technickým riešením a popisom jednotlivých parametrov. Zároveň posudzuje ich vhodnosť na danom území. V celej obci je vybudovaný verejný vodovod a kanalizácia, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd za obcou. Vodovod a kanalizácia aj s čistiarňou odpadových vôd boli vybudované v investorstve obce a sú vo vlastníctve obce. Prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie ako aj čistiarne odpadových vôd je vodárenská spoločnosť CEDRON -- Mikroregión, s.r.o. so sídlom v Mojmírovciach. Súčasný stav zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je postačujúci. Kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd majú dostatočnú kapacitu na pripájanie nových nehnuteľností. Existenciou danej infraštruktúry sa zvýšil záujem mladých rodín o výstavbu alebo kúpu rodinných domov v obci. Realizáciou vodovodu a výstavbou kanalizácie s následným čistením odpadových vôd sa zabezpečili hygienické a estetické požiadavky obyvateľstva na životné prostredie.
Klíčová slova:vodovod, čistiareň odpadových vôd, kanalizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně