Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

     
     
Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Water management infrastructure of the village Mojmirovce
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vodohospodárska infraštruktúra obce Mojmírovce
Summary:
Abstrakt. Ľudský život je bez vody nemožný. Ľudské sídla sa už nepamäti viažu na vodu. História získavania vody a jej privádzania do ľudských sídiel je taká stará ako ľudstvo samo. Bakalárska práca sa zaoberá vybudovanou vodohospodárskou infraštruktúrou v obciach. Ako konkrétne miesto spracovania bola vybratá obec Mojmírovce v okrese Nitra. Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie súčasného stavu riešenej problematiky. Zhodnotenie aktuálneho stavu a typu vybudovaného vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Práca sa zaoberá ich stavebno -- technickým riešením a popisom jednotlivých parametrov. Zároveň posudzuje ich vhodnosť na danom území. V celej obci je vybudovaný verejný vodovod a kanalizácia, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd za obcou. Vodovod a kanalizácia aj s čistiarňou odpadových vôd boli vybudované v investorstve obce a sú vo vlastníctve obce. Prevádzkovateľom verejného vodovodu, kanalizácie ako aj čistiarne odpadových vôd je vodárenská spoločnosť CEDRON -- Mikroregión, s.r.o. so sídlom v Mojmírovciach. Súčasný stav zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je postačujúci. Kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd majú dostatočnú kapacitu na pripájanie nových nehnuteľností. Existenciou danej infraštruktúry sa zvýšil záujem mladých rodín o výstavbu alebo kúpu rodinných domov v obci. Realizáciou vodovodu a výstavbou kanalizácie s následným čistením odpadových vôd sa zabezpečili hygienické a estetické požiadavky obyvateľstva na životné prostredie.
Key words:
vodovod, čistiareň odpadových vôd, kanalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited