Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
Autor: Ing. Lívia Gajarová
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Věra Hubačíková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Prevádzkové a technické zhodnotenie ČOV Piešťany
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o súčasnom stave v odvádzaní a čistení odpadových vôd na Slovensku. Definuje aktuálne platné právne predpisy týkajúce sa danej problematiky. Charakterizuje vznik a zloženie odpadových vôd. Popisuje proces čistenia odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd a charakterizuje kalové a bioplynové hospodárstvo. V praktickej časti je popísaná technológia čistenia v čistiarni odpadových vôd v Piešťanoch. Ďalej je popísaná kvantita a kvalita pritekajúcej odpadovej vody. Kvalita je vyjadrená parametrami chemická spotreba kyslíka dichrómanom, nerozpustené látky, celkový fosfor, biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie, celkový dusík a amoniakálny dusík. Následne je popísaná kvalita vyčistenej odpadovej vody na odtoku z čistiarne a jej vplyv na recipient Dubová. Práca definuje stav vody v recipiente. V diskusii je zhodnotený celkový stav súčasnej prevádzky ČOV Piešťany a popísané návrhy pre lepšie fungovanie čistiarne. V závere práce je popísaný význam analyzovanej ČOV Piešťany a všeobecný význam čistiarní odpadových vôd.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd, Piešťany, kvalita odpadovej vody, proces čistenia odpadových vôd

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně