Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of the state and water quality in the river Žitava
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie stavu a kvality vôd v rieke Žitava
Summary:
Rieka Žitava pramení v podhorskej oblasti a následne postupne prechádza do nížiny. Využitie a znečistenie vôd sa po prúde rieky mení, najmä prechodom obcami a vplyvom poľnohospodárstva. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav a kvalitu vôd v rieke Žitava. V prvej kapitole sa zaoberáme povrchovými vodami, ich chemickým zložením, znečisťovaním, ochranou a kvalitou. V druhej kapitole sa venujeme popisu toku rieky Žitava, charakterizujeme geologické, klimatické a lesné pomery. Zameriavame sa tiež na kvalitu vody v rieke Žitava na základe doterajších výskumov. V praktickej časti hodnotíme historický vývoj stavu a kvalitu vody v rieke Žitava na základe hodnôt nameraných SHMÚ.
Key words:
rieka Žitava, voda, kvalita vody, SHMÚ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited