Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
Autor: Ing. Jaroslava Hančuľáková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov
Abstrakt:HANČUĽÁKOVÁ, Jaroslava: Hodnotenie prevádzky ČOV v obci Sačurov. [Bakalárska práca]. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.; katedra krajinného inžinierstva. Školiteľ: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FZKI, 2017 Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie stavu vodohospodárskej infraštruktúry obce a predovšetkým prevádzky ČOV obce Sačurov. Obec Sačurov sa nachádza v severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny. Sačurov patrí počtom obyvateľov 2 301 k 31. 12.2013 k stredne veľkým obciam na území Slovenska a s uvedeným počtom obyvateľov tvorí samostatnú aglomeráciu. . V obci je čiastočne vybudovaná vodovodná sieť, ktorú chceme dobudovať. Obyvateľstvo využíva aj vlastné studne. Obec Sačurov je odkanalizovaná a odpadové vody sú čistené v existujúcej ČOV s kapacitou 3000 EO. Z výsledkov kvality vody na prítoku a odtoku sme počítali účinnosť čistenia odpadových vôd za rok 2014 až 2016. V súčasnej dobe je v ČOV obce Sačurov mechanicko- biologické čistenie odpadových vôd. Odpadová voda po vyčistení je vypúšťaná do toku Olšava. Ukazovatele kvality vôd boli biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka (CHSKCr) a nerozpustné látky (NL). Z porovnania účinnosti čistenia sme dospeli k tomu, že hodnoty spĺňajú zákonné požiadavky na účinnosť čistenia pre čistiarne do 10000 ekvivalentných obyvateľov.
Klíčová slova:Sačurov, čistenie odpadových vôd , BSK5, kanalizácia, účinnosť čistenia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně