Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
Autor: Ing. Gabriel Bergendi
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Bohuslav Žuži, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami
Abstrakt:Predmetom tejto práce bol návrh opatrení pre zmenu retencie vody v územiach s ľahkými a stredne ťažkými pôdami a možné zlepšenie retencie pomocou pridaných látok, aplikáciou absorpčnej látky Aquaholder Agro. Taktiež aj návrh spôsobu aplikácie pridaných látok na zvýšenie prirodzenej retenčnej schopnosti. Výskum bol realizovaný na základných druhoch pôd pieščitohlinitých a hlinito piesčitých. Počas výskumu sme sa zamerali na meranie pôdnej vlhkosti, priebeh infiltrácie a vysychania pôdy. Vykonali sme aj variant pokusu orientovaný na pôsobenie koreňov vegetácie pestovanej v nádobách na pôdnu vodu. Ďalej sme sa zamerali na sorpčné vlastnosti pôdy, prenos látok v pôde. Pre tento účel bol v nádobách s pôdami odobraných z rôznych lokalít aplikovaný superabsorbent Aquaholder Agro. Súčasťou výskumu bol aj pokus so sklenenými valcami, kde bola aplikovaná pôda z vybranej lokality, zmiešaná s Aquaholderom Agro v rôznych množstvách. Na základe zistených výsledkov merania pôdnych vlhkostí v priebehu meraného obdobia neboli zaznamenané zásadné zmeny vlhkostí. Podarilo sa nám navrhnúť možný optimálny variant aplikácie Aquaholdera Agro vhodný pre použitie v praxi v reálnych podmienkach. Zistené výsledky by bolo možné použiť v technických opatreniach na zadržanie vody v urbanizovaných územiach, ktoré sme popísali v práci.
Klíčová slova:retencia, infiltrácia, sorpcia, superabsorbent, pôda, voda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně