Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
Autor: Bc. Marianna Červeňanská
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:RNDr. Jozef Straňák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany
Abstrakt:ČERVEŇANSKÁ Marianna: Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Krajinné inžinierstvo - doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. – NITRA: FZKI SPU. 2018. 60 s. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť celkový technický a prevádzkový stav vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany, nachádzajúcich sa v Trnavskom okrese. Podkladom pre spracovanie bakalárskej práce je komparácia teoretických poznatkov, dokumentácie prevádzky vodných nádrží Boleráz a Horné Orešany a ich terénnych obhliadok. Pri hodnotení stavu každej nádrže sme sa zamerali na hrádzové teleso, objekty MNV, priestor a okolie nádrže a taktiež pomery v povodí, ktoré ovplyvňujú jej prevádzku. Výsledok práce spočíva v znovu dosiahnutí pôvodne navrhnutých parametrov a ich funkčného využívania. Po zhodnotení súčasného stavu sme navrhli vhodné revitalizačné a rekonštrukčné opatrenia na odstránenie zistených poškodení. Obnova sa týkala najmä poškodených technických častí, hrádzového telesa a úpravy brehov i okolia každej malej vodnej nádrže. Pri MVN Boleráz sme prišli k záveru, že nádrž vzhľadom na svoj vek vyžaduje celkovú revíziu technických častí a nápravu poškodení na návodnej strane hrádze. Je nutné odbahnenie dna a úprava brehov i brehovej vegetácie. Celkový stav nádrže MVN Horné Orešany je vyhovujúci, keďže nádrž prešla komplexnou revitalizáciou. Avšak je nutná asanácia brehov, pretože sú ohrozované eróziou a zosuvmi pôdy. Taktiež je potrebné odstrániť náletové dreviny a nahradiť ich vhodnou vegetáciou.
Klíčová slova:revitalizácia, malá vodná nádrž, analýza stavu, vodná vegetácia, litorálne pásmo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně