Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
Autor: Bc. Slavomír Hološ
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie
Abstrakt:HOLOŠ, Slavomír: Analýza zmien stavu malých vodných nádrží Jarok a Veľké Zálužie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného inžinierstva, 56 s. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie stavu vybudovaných nádrží. Práca sa zaoberá: prehľadom súčasného stavu, výberom povodia na riešenom území, evidenciou nádrží v čiastkovom povodí, spracovaním manipulačných poriadkov, ich správou a zistením ich súčasného stavu a ich súčasné využívanie. Na vyhotovenie bakalárskej práce boli zvolené malé vodné nádrže Veľké Zálužie a Jarok v okrese Nitra. K vybranej téme boli použité manipulačné poriadky, odborná literatúra a taktiež bola vykonaná obhliadka terénu. Pre splnenie cieľa boli vyhotovené nasledovné kroky: štúdium literatúry a oboznámenie sa s danou problematikou, preštudovanie manipulačných poriadkov vodných nádrží, rekognoskácia terénu pre analýzu zmien stavu, zhodnotenie súčasného stavu a fotodokumentácia daných vodných nádrží. O nádržiach boli spracované údaje a vyhodnotenie o dostupnosti je nasledovné: údaje a podrobné informácie k malým vodným nádržiam Veľké Zálužie a Jarok boli zdokumentované na odbornej úrovni.
Klíčová slova:Analýza stavu MVN, Čiastkové povodie, Malé vodné nádrže

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně