Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
Autor: Bc. Boris Briedik
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie tvorby a kvality odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť tvorbu a kvalitu odpadových vôd a čistiarenského kalu v meste Hlohovec. V úvodnej časti bakalárska práca pojednáva o všeobecnej charakteristike a problematike v čistení odpadových vôd. Vymedzuje základné pojmy potrebné na pochopenie textu a zmyslu práce. V jednoduchosti popisuje históriu a aktuálnu situáciu v čistení vôd na Slovensku . Informuje o vlastnostiach a zložení odpadových vôd a popisuje spôsob hodnotenia kvality odpadových vôd na základe vybraných parametrov. V ďalšej časti sleduje aktuálny stav kanalizačnej a vodárenskej siete v meste Hlohovec ako aj vývoj a zmeny na čistiarne odpadových vôd Hlohovec. Práca ďalej objasňuje technologický popis čistenia vody na uvedenej čistiarni na mechanickom a biologickom stupni, informuje o nakladaní s kalom. V hlavnej kapitole sa práca venuje vlastnej analýze odpadových vôd v meste Hlohovec. Porovnáva laboratórne vzorky za jednotlivé mesiace z rokov 2014, 2015 a 2017. Tieto údaje sú spracované do tabuliek s vyhodnotením látkového zaťaženia ČOV na prítoku, sledované sú aj limitné hodnoty jednotlivých látok na odtoku a látkové zaťaženie prítoku ČOV je prepočítane na kg.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd, voda, kal

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně