Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
Autor: Ing. Michal Čujko
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Valentovič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie produkcie kalov na čistiarňach odpadových vôd.
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo zhodnotiť účinnosť prevádzky vybudovaných čistiarní odpadových vôd a produkciu čistiarenského kalu. Kal je vedľajší produkt zaťaženia čistiarne odpadových vôd, ktorý vzniká pri ich čistení. Je tvorený predovšetkým organickými látkami. V práci sme analyzovali získané informácie o tom, aké je prinášané znečistenie na vybrané čistiarne odpadových vôd a s tým súvisiacu výslednú tvorbu kalov za vytipované určité obdobie. V práci sme sa ďalej venovali čistiarňam odpadových vôd z piatich okresných miest východného Slovenska. Údaje o čistiarňach nám boli poskytnuté vodárenskými spoločnosťami, ktoré ich prevádzkujú. Zo získaných informácií sme zanalyzovali špecifickú produkciu kalu pre každú z čistiarní a následne zhodnotili vplyv jednotlivých parametrov na jeho množstvo. Všetky údaje boli získané z dostupných zdrojov, s komunikácie s kompetentnými osobami a oficiálnych písomných žiadostí o údaje k problematike.
Klíčová slova:čistiareň odpadových vôd, čistiarenský kal, kalové hospodárstvo, odpadová voda, látkové zaťaženie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně