Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
Autor: Ing. Natália Kasanická
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Biologické a morfologické hodnotenie Jaloveckého potoka
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce bolo posúdenie a hodnotenie morfologických a biologických vlastností experimentálneho potoka Jalovčianka, ktorý je pravostranným prítokom rieky Váh a pramení v Jaloveckej doline v Západných Tatrách. Analyzované boli aj zmeny v toku počas premeny ročných období a hodnotenie splaveninového a plaveninového režimu v toku. Pri zisťovaní týchto zmien bola posudzovaná aj toxicita územia. Hydrologický režim tvorí morfologickú charakteristiku koryta a pobrežnej zóny toku. Hodnotenie je založené predovšetkým na hodnotení bioty toku, pobrežnej zóny a morfológie koryta. Posudzovanie týchto vlastností bolo riešené na celej dĺžke Jaloveckého potoka a jeho prítokov. Terénne merania boli vykonané prístrojom MULTI 3430 SET F a ďalšie postupy po odobraní vzoriek vody a dna boli vykonané v laboratóriu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Katedre krajinného inžinierstva. V práci bol vyhodnotený aktuálny stav kvality toku, meranie fyzikálnych a chemických vlastností toku a taktiež vplyv urbanizovaných oblastí v povodí a tým prínos znečistenia do toku. Jalovecký potok spĺňa parametre kvality pre povrchové vody. Informácie a údaje sú získané z dostupnej literatúry, vlastných terénnych a laboratórnych meraní, ktoré boli doplnené údajmi získanými z rozhovorov s kompetentnými osobami.
Klíčová slova:povodie, Jalovecký potok, analýza toku, hydrologický režim , morfológia koryta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně