Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
Autor: Ing. Barbora Gazdíková
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Ing. Miloš Černák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie tvorby odpadových vôd na ČOV Hamuliakovo
Abstrakt:S narastajúcim počtom vybudovaných stokových sietí v malých obciach a s tým aj súvisiaci nárast počtu obyvateľov pripojených na stokovú sieť sa čoraz viac stretávame s problémom znečisťovania vôd. Čistiarne odpadových vôd zohrávajú dôležitú úlohu v ochrane prírody a to tým, že privedená odpadová voda sa prečistí a zabezpečí sa jej následné vypustenie do vodného toku. V minulosti boli čistiarne odpadových vôd budované na iné kapacitné pomery ako je už v súčasnoti potrebné. Preto existuje veľa ČOV, ktoré potrebujú navýšiť svoju kapacitu aby boli schopné dostatočne vyčistiť pritekajúcu odpadovú vodu všetkými svojími procesmi. V diplomovej práci sa zaoberáme ČOV Hamuliakovo, ktorá bola pôvodne postavená pre obyvateľov dvoch obcí. No s pribúdajúcimi obyvateľmi a s pribúdajúcimi obcami, v ktorých sa vybudovali stokové siete bolo potrebné navýšiť kapacitu tejto ČOV aby bezpečne a účinne čistila pritekajúce odpadové vody. A preto v rokoch 2007-2008 ČOV Hamuliakovo prešla rekonštrukciou a jej kapacita sa navýšila natoľko, že je schopná čistiť a odvádzať odpadové vody 5 obcí. V predkladanej diplomovej práci sa budeme zaoberať látkovým zaťažením ČOV na jej prítoku.
Klíčová slova:stoková sieť, čistiareň odpadových vôd, látkové zaťaženie, odpadové vody, ČOV Hamuliakovo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně