Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
Autor: Ing. Michaela Hollá
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:RNDr. Peter Lukáč
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa
Abstrakt:Voda je veľmi vzácna surovina pre našu Zem. Je nenahraditeľná a preto ju monitorujeme a snažíme sa zistiť všetky jej vlastnosti kým sa dostane k spotrebiteľovi alebo kým ju vyčistenú vypustíme do recipienta. Témou diplomovej práce je „Zhodnotenie kvality pitnej vody a odpadových vôd v meste Šaľa“. Prácu sme vypracovali na Katedre krajinného inžinierstva v laboratóriu kvality vody a na čistiarni odpadových vôd v meste Šaľa. V prvej časti sme sa venovali súčasnej problematike vodných zdrojov, druhov vôd na území Slovenska a pitných vôd z hľadiska kvality vody. V druhej časti sme sa zamerali na odpadové vody. Zaoberali sme sa históriou, technologickými linkami a látkami, ktoré sa nachádzajú v odpadových vodách. Tretia časť diplomovej práce pozostáva z metodických postupov práce v laboratóriu kvality vody na Katedre krajinného inžinierstva v Nitre. Štvrtá časť je venovaná spracovaniu výsledkov v tabuľkách a v texte. Porovnávali sme výsledky, ktoré sme získali z výsledkami, ktoré sme sami odobrali a analyzovali. Touto prácou sme zhodnotili kvalitu vody pitných aj odpadových vôd v meste Šaľa.
Klíčová slova:Kvalita vody, Čistiareň odpadových vôd, Pitná voda, Limity, Špecifická vodivosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně