Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identifikační číslo: 1528
Univerzitní e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
Autor: Ing. Milan Horváth
Pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na hodnotenie jednotlivých prijatých opatrení aplikovaných vo verejnom vodovode, potrebných ku dosiahnutiu zníženia strát vody vo vodovodnej sieti. V súčasnosti nám rozvoj nových informačných zdrojov a technických možností ponúka množstvo riešení, aplikovateľných v prevádzke a využívaní vodovodov v mestách a obciach. Napriek tomu, že je pitná voda zo všetkých prírodných zdrojov, ktoré spoločnosť bežne spotrebováva najlacnejšou komoditou, aj tu je nutné uplatňovať princíp efektívneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Vodárenské spoločnosti pomocou informačných zdrojov evidujú prevažne dodanú a spotrebovanú vodu. Ak sa oba údaje líšia je potrebné riešiť straty v rozvodnej rúrovej sieti. Aj tu dnes nastupujú nové technológie na odhaľovanie strát v potrubiach. Vodárenské spoločnosti tak znižujú množstvo odobratej vody, ktorá sa nedostala ku spotrebiteľom. Jedným z dôvodov aktuálnosti danej problematiky je najmä súčasný stav vodovodných sieti, najmä z hľadiska ich kvalitatívnej úrovne, ktorá evokuje hľadanie vhodných metód stanovenia efektívneho a cenovo dostupného systému znižovania strát. Pre riešenie sa vybralo mesto Hlohovec, kde sa v súčasnosti rieši zlepšenie využívania vodovodu odhaľovaním porúch a strát.
Klíčová slova:Hlohovec, Voda, Straty, Opatrenia, Verejný vodovod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně