Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Identification number: 1528
University e-mail: lubos.jurik [at] uniag.sk
 

Contacts     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title: Evaluation of accepted measures to the reduction of water losses in public water supply of the town Hlohovec
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Opponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vyhodnotenie prijatých opatrení na znižovanie strát vody vo verejnom vodovode mesta Hlohovec
Summary:
Diplomová práca bola zameraná na hodnotenie jednotlivých prijatých opatrení aplikovaných vo verejnom vodovode, potrebných ku dosiahnutiu zníženia strát vody vo vodovodnej sieti. V súčasnosti nám rozvoj nových informačných zdrojov a technických možností ponúka množstvo riešení, aplikovateľných v prevádzke a využívaní vodovodov v mestách a obciach. Napriek tomu, že je pitná voda zo všetkých prírodných zdrojov, ktoré spoločnosť bežne spotrebováva najlacnejšou komoditou, aj tu je nutné uplatňovať princíp efektívneho hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Vodárenské spoločnosti pomocou informačných zdrojov evidujú prevažne dodanú a spotrebovanú vodu. Ak sa oba údaje líšia je potrebné riešiť straty v rozvodnej rúrovej sieti. Aj tu dnes nastupujú nové technológie na odhaľovanie strát v potrubiach. Vodárenské spoločnosti tak znižujú množstvo odobratej vody, ktorá sa nedostala ku spotrebiteľom. Jedným z dôvodov aktuálnosti danej problematiky je najmä súčasný stav vodovodných sieti, najmä z hľadiska ich kvalitatívnej úrovne, ktorá evokuje hľadanie vhodných metód stanovenia efektívneho a cenovo dostupného systému znižovania strát. Pre riešenie sa vybralo mesto Hlohovec, kde sa v súčasnosti rieši zlepšenie využívania vodovodu odhaľovaním porúch a strát.
Key words:
Hlohovec, Voda, Straty, Opatrenia, Verejný vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited